top of page

O nas

V Svetovalnici za avtizem imamo dolgoletne izkušnje na področju motenj avtističnega spektra (MAS).

Ukvarjamo se z izobraževanjem staršev in strokovnih delavcev vrtcev in šol o načinu dela z otroki z motnjami avtističnega spektra - MAS (avtizem, pervazivna razvojna motnja, Aspergerjev sindrom), kjer je ključno razumevanje tega stanja.

 

Staršem nudimo podporo v obliki svetovanj, izobraževanj, priporočil za delo z njihovimi otroki, pedagoško diagnostiko mlajših otrok z avtizmom, učenje komunikacije po metodi PECS in učenje uporabe drugih metod dela.

Strokovnim delavcem vrtcev in šol nudimo podporo v obliki izobraževanj, svetovalnih hospitacij, priporočil za delo, …

 

Ustanoviteljica Maja Škrubej Novak, imam delovne izkušnje iz mobilne specialno pedagoške službe v vrtcu in osnovni šoli (4 leta) in 18-letne izkušnje z neposrednim delom z otroki, mladostniki, odraslimi z MAS. V tem času sem poleg dela z osebami z MAS, vodila tudi šolo za starše in izvajala različna predavanja o MAS za vrtce, šole in Zavod RS za šolstvo.

Skozi različna izobraževanja (tudi licenčna) sem se specializirala za motnje avtističnega spektra v Angliji in ZDA.

Maja Škrubej Novak, prof.spec. in rehab.ped.

 

Po končani gimnaziji in študiju specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani sem se zaposlila na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru in 4 leta opravljala delo mobilnega defektologa na dveh osnovnih šolah, kjer sem delala z otroki z različnimi posebnimi potrebami (ADHD, govorno jezikovne motnje, gibalno ovirani otroci, specifične učne težave, predšolska deklica s polžkovim vsadkom…).

Leta 2005 sem povsem naključno obiskala prvo predavanje na temo avtizma, ki ga je organiziral takrat na novo ustanovljeni Center društvo za avtizem. Tematiko sem nato v naslednjih letih »kar požirala« in se udeleževala različnih predavanj v Sloveniji  in tujini ter kot prostovoljka v okviru društva skupaj s kolegicami vodila delavnice za razvoj socialnih veščin v Mariboru.

 

Leta 2007 sem se zaposlila na Centru za avtizem, kjer sem še naprej vodila delavnice za socialne veščine (tokrat v Ljubljani), pri National Autistic Society v Veliki Britaniji sem pridobila licenco šole za starše in od takrat sem izvedla že več kot 20 programov šole za starše, ki sem jo med tem preoblikovala po svoje in poimenovala BISERČKI. Organizirala in vodila sem poletne tabore za otroke z avtizmom.

 

Moje delo je obsegalo tudi pedagoško diagnostiko, pripravo in izvedbo predavanj za vrtce in šole, pripravo različnih dokumentov, protokolov, poročil.

 

Še naprej sem se izobraževala (predvsem v tujini) o strategijah dela z ljudmi z avtizmom.

 

Leta 2010 smo v Centru za avtizem pričeli izvajati program zgodnje intervencije za predšolske otroke, ki je bil zelo uspešen.

 

Od leta 2013 vodim svoje podjetje  Svetovalnica za avtizem.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

Preberite, kaj o nas menijo naši uporabniki (starši, učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci,...)

bottom of page