top of page

Vzroki za nastanek avtizma

Avtizem je razvojno stanje in vpliva na to kako možgani procesirajo informacije. Avtizem se pojavlja v več oblikah glede na stopnjo težavnosti in traja celo življenje; otroci z avtizmom vedno odrastejo v odrasle z avtizmom. S pravilnim izobraževanjem in podporo lahko dosežemo, da je življenje za ljudi z avtizmom lažje. 

 

Znanstveniki še vedno raziskujejo vzroke za nastanek avtizma. Mnogi strokovnjaki menijo, da vedenjski vzorec, glede na katerega se diagnosticira avtizem, ni posledica enega samega dejavnika. Obstajajo trdni dokazi, da avtizem lahko nastane zaradi organskih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj možganov – nikakor pa ne zaradi čustvene prikrajšanosti ali načina kako je bil posameznik vzgojen.

Vsekakor ne obstaja le en vzrok, splošno pa velja, da avtizem povzročijo abnormalnosti v strukturi ali funkciji možganov. Možganske slike kažejo razlike v strukturi in obliki možganov med otroki, ki so in ki niso avtisti.

 

Raziskali so že mnogo stvari, vključno povezavo med dednostjo, genetiko in zdravstvenimi problemi in prišli do naslednjih dejstev:

  • obstaja gensko nagnjenje za spekter avtističnih motenj,

  • nekateri možganski zavoji so pri ljudeh z avtizmom drugačni,

  • stopnja serotonina, prenašalca impulzov med živčnimi celicami v možganih, je pri nekaterih skupinah avtistov povišana,

  • nekateri otroci z avtizmom in sorodnimi motnjami imajo biokemične in imunološke probleme.

Dolgoletne raziskave na tem področju so pokazale, da je bolj verjetno, da je za avtizem odgovornih več genov, kot le en sam. Vendar pa je določitev teh genov tako komplicirana zaradi interakcije genov med sabo kot tudi interakcije z okoljskimi dejavniki.

Zaradi tega gensko testiranje predispozicije za nastanek motenj avtističnega spektra sedaj še ni mogoče.

bottom of page