top of page

Vprašalnik za starše ob sumu na avtizem

Da bi opravili uspešno diagnostiko in nadalje intervencijo pri avtizmu (motnjah avtističnega spektra - MAS) je potreben multidisciplinaren pristop in čimbolj objektivna diagnostična sredstva.

Otrokove težave najpogosteje prepoznajo starši. Starši so ponavadi tisti, ki opazijo vedenja, ki v manjšem ali večjem obsegu odstopajo od pričakovanih vedenj v določenih starostnih obdobjih.

Obstajajo različni testi (screening testi) s katerimi preverjamo prisotnost značilnosti avtizma v zgodnjem otroštvu - npr. CHAT (Checklist for Autism in Toddlers; Baron-Cohen s sodelavci, 1992), ki je primeren za otroke stare 18 mesecev in preverja odstopanja v socialni interakciji, komunikaciji in igri.

 

Modificirana verzija tega testa M-CHAT (The Modified Checklist for Autism in Toddlers-M-CHAT; Robins in sodelavci, 2001) omogoča staršem oceno senzomotoričnega razvoja, socialne interakcije, jezika in komunikacije pri otrocih, starih med 16 in 30 mesecev.

 

Izpolnjevanje vprašalnika

Vprašalnik izpolnijo starši/skrbniki otroka starega med 16 in 30 mesecev. Odgovori na vprašanja so izbirnega tipa (DA/NE). Pomembno je, da odgovorijo na vsa vprašanja.

 

Vrednotenje vprašalnika

Ključ za vrednotenje vprašalnika najdete spodaj. V primeru določenih vprašanj negativni in v primeru preostalih pritrdilni odgovori, predstavljajo kriterij, ki lahko kaže na sum na MAS. Nekateri od teh kriterijev so bolj izraziti in se pogosto pojavljajo pri MAS, zato se imenujejo opozorilni kriteriji.

 

Če otrok doseže 2 opozorilna kriterija ali 3 katerekoli druge kriterije, ga je potrebno napotiti na nadaljnjo diagnostično oceno.

 

 

VPRAŠALNIK

Izpolnijo starši / skrbniki

 

Vzamite list papirja in si zapišite številke od 1 do 23. K vaki številki pripišite odgovor: odgovorite na spodnja vprašanja z DA ali NE, glede na to, ali je določeno vedenje za vašega otroka značilno ali ne. Če se vedenje, po katerem sprašuje vprašanje, pri vašem otroku pojavlja zelo redko (opazili ste ga enkrat, dvakrat), odgovorite kot da se vedenje ne pojavlja.

NAJPREJ ODGOVORITE NA VPRAŠANJA, ŠELE NATO POGLEJTE KRITERIJE!

 

 1. Je vašemu otroku všeč, če ga gugate in če poskakuje pri vas na kolenih?

 2. Ali vaš otrok kaže zanimanje za druge otroke?

 3. Ali vaš otrok rad pleza po stvareh, na primer navzgor po stopnicah?

 4. Ali se vaš otrok rad igra ku-ku igre in skrivalnice?

 5. Ali se vaš otrok kdaj PRETVARJA, na primer da se pogovarja po telefonu, da skrbi za punčke ali podobno?

 6. Ali vaš otrok kdaj pokaže na kakšen predmet s kazalcem, ker PROSI za ta predmet?

 7. Ali vaš otrok kdaj pokaže s kazalcem na kakšno stvar, da bi pokazal svoje ZANIMANJE zanjo?

 8. Ali se vaš otrok ustrezno igra z majhnimi igračami (npr. avtomobilčki, kockami) brez da bi jih samo dajal v usta, se z njimi poigraval in da bi mu padale iz rok?

 9. Ali vam vaš otrok kdaj prinese kakšno stvar POKAZATI?

 10. Ali vas vaš otrok gleda v oči dlje kot sekundo ali dve?

 11. Ali je vaš otrok kdaj preobčutljiv na zvoke (npr. si zatiska ušesa)?

 12. Se vaš otrok nasmehne, ko zagleda vaš obraz ali ko se mu vi nasmejite?

 13. Ali vas vaš otrok posnema? (Npr. naredite grimaso – ali jo bo otrok posnemal?)

 14. Ali se vaš otrok odzove na klic po imenu?

 15. Če pokažete na igračo na drugi strani sobe, ali jo bo otrok pogledal?

 16. Ali vaš otrok hodi?

 17. Ali vaš otrok pogleda stvari, ki jih vi gledate?

 18. Ali vaš otrok počne neobičajne gibe s prsti v bližini obraza?

 19. Ali vaš otrok skuša usmeriti vašo pozornost na svojo aktivnost?

 20. Ste kdaj posumili, da bi vaš otrok lahko bil gluh?

 21. Ali vaš otrok razume, kar drugi ljudje govorijo?

 22. Ali se vaš otrok kdaj zastrmi v prazno ali pa brezciljno tava?

 23. Ali vas otrok pogleda v obraz, da preveri vašo reakcijo, kadar se sooči z nečim še nepoznanim?

 

 

 

 

 

 

KRITERIJI

NAJPREJ ODGOVORITE NA VPRAŠANJA, ŠELE NATO POGLEJTE KRITERIJE!

Spodaj so navedeni odgovori po posameznih vprašanjih, ki se štejejo kot kriteriji za postavitev  suma na MAS. Opozorilni kriteriji so zapisani z velikimi tiskanimi, odebeljenimi črkami. 

 

Otrok doseže mejo za napotitev na nadaljnjo diagnostično oceno, kadar:

 • izpolni 2 opozorilna kriterija ALI

 • kadar doseže katerekoli 3 kriterije.

 

Dosežena meja za napotitev na nadaljnjo diagnostično oceno nakazuje sum na MAS; ne bodo pa vsi otroci, ki to mejo dosežejo, kasneje nujno tudi diagnosticirani z MAS. Vsekakor pa ja nadaljnja napotitev potrebna - obrnite se na vašega pediatra.

 

1. Ne                                       13. NE
2. NE                                       14. NE
3. Ne                                       15. NE
4. Ne                                       16. Ne
5. Ne                                       17. Ne
6. Ne                                       18. Da
7. NE                                       19. Ne
8. Ne                                       20. Da
9. NE                                       21. Ne
10. Ne                                     22. Da
11. Da                                     23. Ne
12. Ne

 

© 1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton

bottom of page