top of page

                  NOVO               

Psihološka diagnostika

V Svetovalnici za avtizem sedaj nudimo tudi storitev celostne psihološke diagnostike za otroke, mladostnike in odrasle osebe z avtizmom. 

Poleg vprašalnikov, ki jih izpolnite starši, diagnostika zajema tudi intervju s starši (3Di = The developmental, dimensional and diagnostic interview) in izvedbo opazovalne sheme z otrokom - ADOS (The Autism Diagnostic Observation Schedule).

Protokol psihološkega dela v okviru diagnostične ocene

Predšolski otroci, šolski otroci in mladostniki do 18 let (opravljamo tudi diagnostiko odraslih oseb, za postopek nas kontaktirajte)

 

1. Prijava

Starši izpolnite spodnjo prijavnico.

Najkasneje v roku 1 tedna po prejemu prijave starši/skrbni starši po pošti prejmete komplet vprašalnikov, ki jih je potrebno izpolniti v sklopu diagnostične ocene. Del vprašalnikov izpolnijo strokovni delavci vrtca/šole, v katerega/o je otrok vključen.

 

Komplet vprašalnikov vključuje:

 • Vprašalnik socialne komunikacije – sedaj

 • Vprašalnik socialne komunikacije – vseživljenjski

 • Vprašalnik o socialnem vedenju

 • Vprašalnik socialne odzivnosti

 • Vprašalnik - Vedenjske težave

 • Lestvica za oceno otrokove komunikacije

 • Podatki o otrokovem razvoju

 • Vprašalniki, ki jih izpolni vrtec/šola: Vedenjske težave – učitelji, Vprašalnik o vedenju učenca, Vprašalnik o socialnem vedenju – za učitelje

 

2. V roku 3 delovnih dni po prejemu izpolnjenih vprašalnikov se dodeli staršem/skrbnikom termin za izvedbo diagnostičnega intervjuja 3DI. Termin dorečemo po telefonu.

3. S potrditvijo termina za izvedbo diagnostičnega intervjuja, se začne postopek psihološke diagnostične ocene, ki vključuje:

 • Obdelavo s strani staršev/skrbnikov ter vrtca/šole izpolnjenih vprašalnikov.

 • Diagnostični intervju s starši/skrbniki (izvaja se 3DI, ADI-R ali DISCO). Priporočljivo je, da se intervjuja udeležita oba starša/skrbnika. Po izvedenem intervjuju se dodeli termin za izvedbo opazovalne sheme z otrokom – ADOS:

 • Izvedba opazovalne sheme z otrokom – ADOS.

 

4. V roku 14 dni po zaključenem postopku psihološke diagnostične ocene se pripravi poročilo o izvedeni diagnostični oceni.

 

5. Poročilo o izvedeni psihološki diagnostični oceni se pošlje staršem/skrbnikom po pošti.

 

6. Starši/skrbniki se lahko naročijo na 1-urno individualno konzultacijo pri psihologinji v namen obrazložitve poročila in priporočil podanih v poročilu.

CENA CELOTNEGA POSTOPKA: 270 EUR (znesek poravnate v naprej)

Tadeja Damjanac

V Svetovalnici za avtizem psihološko diagnostiko opravlja diplomirana psihologinja Tadeja Damjanac z večletnimi izkušnjami z delom z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Svojo poklicno pot je začela kot spremljevalka osnovnošolcu z avtizmom, ko je imela tudi prvič priložnost spoznati to motnjo in tako edinstvenega posameznika, nato pa je nadaljevala delo na področju motenj avtističnega spektra v okviru Centra za avtizem, pri čemer je svoje znanje ves čas dodatno izpopolnjevala, med drugim je opravila izobraževanje za izvajanje diagnostičnega testa ADOS.

 

Več let je delala z gibalno oviranimimi mladostniki, prav tako ima izkušnje z delom z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami, motnjami hranjenja in učnimi težavami.

 

Dela se loti s strokovnostjo, znanjem in empatičnostjo.

Najpogostejša vprašanja v zvezi s postopkom diagnostične ocene 

 

Zakaj je potrebno izpolniti vprašalnike in zakaj je pomembno, da jih pošljejo čim prej?

Vprašalniki, ki jih prejmete  pred začetkom izvedbe postopka diagnostične ocene, so že del diagnostičnega postopka. Del vprašalnikov sodi v sklop izvedbe diagnostičnega intervjuja 3di, ostali vprašalniki pa nudijo dodatne informacije o težavah vašega otroka.

Odgovore vprašalnikov iz sklopa 3di intervjuja je potrebno vnesti v računalniški program pred izvedbo intervjuja, ker se nekatera vprašanja v intervjuju s starši, navezujejo na vaše odgovore na vprašanja v vprašalniku.

 

Ko izpolnite vprašalnike, vam bo dodeljen termin za prvo srečanje. Terminov ne dodeljujemo brez predhodno prejetih vprašalnikov. To pa zato, da se ne bi dogajalo, da bi starši prišli na srečanje brez izpolnjenih vprašalnikov, ki nam jih potem nikoli ne bi dostavili in ostali bi brez mnogih pomembnih informacij, diagnostična ocena pa posledično ne bi bila tako zanesljiva.

 

 

Zakaj je potrebno diagnostični postopek plačati (zakaj ni na napotnico)?

Na napotnico se izvaja diagnostika v zavodih, ki imajo status zdravstvenega zavoda. Psihologinja za izdelavo poročila potrebuje kar precejšnjo število ur dela, ki je tudi obrednoteno v ceni (seveda je od cene, ki jo plačate vi, potrebno odbiti še ustrezne dajtve).

 

Ali je to »uradna« diagnoza?        

V Svetovalnici za avtizem izvajamo diagnostično oceno na podlagi diagnostičnih pripomočkov, specifično razvitih za odkrivanje motenj avtističnega spektra. Izzid diagnostične ocene ni klasična diagnoza, ampak mnenje naših strokovnih delavcev, ki ga oblikujejo na podlagi uporabljenih diagnostičnih pripomočkov. Po izvedbi diagnostične ocene starši prejmejo poročilo z opisom otrokovega funkcioniranja in vedenja, mnenjem psihologinje in priporočili za nadaljnjo obravnavo.

Postopek diagnostične ocene ni usmerjen v podajanje diagnoze, temveč v zbiranje informacij o otrokovem funkcioniranju in vedenju, ki omogočajo načrtovanje nadaljnje obravnave in dela z otrokom – doma, na šoli, v okviru Svetovalnice za avtizem…

 

Vsi uporabljeni diagnostični pripomočki so splošno priznani in uporabljeni povsod po svetu. Strokovni sodelavci Svetovalnice za avtizem so pridobili licenco za izvajanje teh diagnostičnih pripomočkov na usposabljanjih pri strokovnjakih, ki so te diagnostične pripomočke razvili. V Sloveniji ti diagnostični pripomočki še niso splošno uveljavljeni, strokovni delavci (pediatri, psihologi …) pa za izvajanje le-teh pa najpogosteje niso usposobljeni, ker lahko za izvajanje trenutno pridobijo licenco samo v tujini.

 

Ali je poročilo oz. diagnoza veljavna tudi sicer v Sloveniji (za zdravnika, za komisijo za usmerjanje, ...)

Poročilo diagnostične ocene vključuje opis otrokovega funkcioniranja po različnih področjih, glede na informacije pridobljene z uporabljenimi diagnostičnimi pripomočki, mnenje diplomirane psihologinje (ki je ustrezno usposobljena in ima izkušnje z osebami z avtizmom) in priporočila za nadaljnjo obravnavo otroka.

 

Ali bo te informacije uporabil ali ne pa je odvisno od presoje vsakega posameznega strokovnjaka v zdravstvu, šolstvu … Trenutno stanje v Sloveniji je takšno, da še vedno vsi večjo veljavo dajejo informacijam, pridobljenim s strani zdravstvenih zavodov, kljub temu, da imajo organizacije, kot je naša, skoncentriranega ogromno znanja, izkušenj in v končni fazi, tudi diagnostičnih pripomočkov, ki se jih v zdravstvenih zavodih ne uporablja.

 

 

V čem se naša diagnostika razlikuje od diagnostičnih postopkov v zdravstvenih ustanovah?

V Svetovalnici za avtizem je diagnostična ocena bolj specifična in usmerjena v odkrivanje motenj avtističnega spektra in posledično je tudi nabor uporabljenih diagnostičnih pripomočkov pri nas večji.

Postopek v zdravstvenih zavodih je usmerjen v podajanje diagnoze. V Svetovalnici za avtizem je postopek usmerjen v zbiranje čim širšega spektra informacij o otrokovem funkcioniranju, ki omogočajo načrtovanje nadaljnje obravnave otroka in dela z njim doma, v šoli in v kolikor se starši tako odločijo, tudi v okviru naše svetovalnice.

bottom of page