top of page

Strukturirano poučevanje oseb z motnjami avtističnega spektra po modelu TEACCH*

Lee M. Marcus, Ph.D. je direktor izobraževanja pri TEACCH® Autism Program.

Je bivši klinični direktor Chapel Hill TEACCH Centra, kjer je nadzoroval storitve diagnosticiranja, nudenja pomoči in svetovanja za otroke, adolescente in odrasle osebe z avtizmom.  

Dr. Marcus je tudi klinični profesor na oddelku za psihiatrijo na UNC School of Medicine.

Vodi seminarje, delavnice in treninge o avtizmu in povezanih temah na nacionalni in internacionalni ravni.

Napisal je ogromno člankov o diagnosticiranju, razvoju programov ter delu z družinami.

 

Prvič po 11. letih ponovno v Sloveniji

 

KJE? Tehnološki park Ljubljana

 

KDAJ? 7. in 8. 10. 2016

 

PRIMERNO ZA: starše oseb z motnjami avtističnega spektra (MAS)  in

                              strokovne delavce, ki imajo v obravnavi osebe z MAS (ne glede na raven funkcioniranja in starost)

Predavala bosta ugledna strokovnjaka iz Chapel Hill TEACCH Centra na Univerzi v S.Karolini, ZDA:

 

 

 

Janet Martin je specialistka za avtizem v Chapel Hill TEACCH Centru že 28 let.

Pred tem je učila v razvojem oddelku vrtca in delala z adolescenti.

Sedaj Janet sodeluje v kliničnem timu in sicer v procesu postavljanja za MAS specifične diagnoze in ocene. To vključuje intervju s starši, učitelji in direktno delo/opazovanje otrok in mladostnikov.

Ob tem vodi tudi seminarje za starše, kjer družinam z avtizmom demonstrira komponente strukturiranega poučevanja.

Janet je članica TEACCH tima in izobražuje ljudi tako v ZDA kot po svetu.

TEMA

 • učne značilnosti oseb z avtizmom

 • model strukturiranega poučevanja TEACCH (struktura okolja,urniki, struktura aktivnosti, nalog in kurikuluma)

 • pomoč družinam

 • podpora težavnemu vedenju

 

Predavanje bo simultano tolmačeno v slovenščino !

 

 

CENA

 • Zgodnja prijava (poteklo)

 • Redna cena (po 1.8. do zapolnitve mest oz. s plačilom do 31.9.2016) = 350 EUR

 • plačilo po izvedbi seminarja = 400 EUR

​Pridržujemo si pravico do spremembe cen!

Popust za izobraževalne inštitucije in skupinske prijave:

 • 3 prijave = 10% popusta

 • 4+1 = za vsake 4 prijavljene udeležence, 1 prisostvuje brezplačno

         Popusti se izključujejo!


Cena zajema 2 dni udeležbe na seminarju, gradivo in osvežitev (voda, kava, prigrizek).

Doplačilo za kosilo - 7 EUR na dan oz 14 EUR

Možnost pridobitve 1 točke za napredovanje v nazive za strokovne delavce v šolstvu.

Potrdila o udeležbi bodo izdala zgolj udeležencem, ki bodo pristostvovali celotnih 16 ur.

 

POSEBNA PONUDBA ZA STARŠE

Prvih 20 prijavljenih staršev ima možnost prisostvovati na večernem srečanju

s predavateljema, kjer vam bosta odgovarjala na vaša vprašanja v povezavi s temo.

Označite to možnost v prijavnici!

 

ODJAVA in druga določila

Odjava od seminarja je možna do 2 tedna pred izvedbo (vrnemo vplačani denar, razen 50 EUR manipulativnih stroškov).

Možno pa je, da namesto vas na seminar pošljete drugo osebo, o čemer nas obvestite vsaj 24 ur pred izvedbo seminarja!

V primeru, da seminar ne bi bil izveden zaradi nizkega števila prijav, vam vrnemo celoten vplačan znesek.

Klikni puščico za prijavo:

 

 

 

 

 

URNIK

 S poševnim tiskom je označeno delo v manjših skupinah in diskusija.

 

petek, 7.10.2016

7:30 –  8:15               registracija

8:30 – 10:00             Učni stili oseb z avtizmom

10:00– 10:15            odmor

10:15 – 10:45           nadaljevanje Učni stili pri motnjah avtističnega spektra

                                     Razumevanje težavnega vedenja

10:45 – 11:30           Ocenjevanje

11:30 – 12:30           aktivnost po skupinah: ocenjevanje

12:30 – 13:30           kosilo

13:30 – 14:15           Urniki

14:15 – 14:45           aktivnost po skupinah: pregled primerov

14:45 – 15:00           odmor

15:00 – 16:30           aktivnost po skupinah: priprava urnikov

16:30 – 17:15           diskusija in vprašanja

 

sobota, 8.10.2016

7:30 –  8:15               registracija

8:30—9:15                 Vizualno strukturiranje nalog

9:15—10:00              aktivnost po skupinah: vizualno strukturiranje nalog

10:00—10:15            odmor

10:15- 11:00             Delovni sistem

11:00 – 11:30           aktivnost po skupinah: delovni sistem

11:30 – 12:30           Prezentacija dela v skupinah

12:30 –13:30            kosilo

13:30–   14:15          Fizična struktura

14:15 – 15:00           delo v manjših skupinah in prezentacija izdelka

15:00 – 15:15           odmor

15:15 – 16:00           Razumevanje težavnega vedenja 2.del

16:00 – 17:00           Uravnavanje težavnega vedenja - diskusija

17:00 – 17.30           Evalvacija in zaključek

 

Predavatelja si pridržujeta pravico do sprememb v urniku.

 

VEČ O TEACCH

*TEACCH - Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren je pomemben model za obravnavo, izobraževanje in raziskav na področju motenj avtističnega spektra (MAS).

Je okvir dela, filozofija, ki ga je v zgodnjih 70. letih razvil Eric Schopler in sicer ne glede na starostno skupino in raven funkcioniranja ljudi z MAS.

 

Danes je program TEACCH nacionalni model obravnave oseb z MAS in njihovih družin v Severni Karolini in širše po ZDA.

Divizija TEACCH združuje 9 regionalnih centrov v katerih sodelujejo strokovnjaki iz vsega sveta. Tam poteka razvoj diagnostike, obravnave ljudi z MAS po individualiziranih programih, izobraževanja, učenje socialnih veščin, poklicno usposabljanje oseb z avtizmom ter konzultiranje in izobraževanje staršev. Prav tako je pomembna naloga Divizije TEACCH raziskovalna ter založniška dejavnost.

 

Stališče TEACCH programa je osredotočeno na osebo z MAS in razvoj individualnega programa na osnovi posameznikovih veščin, interesov in potreb.

Prednost pristopa je obravnava vsakega posameznika posebej, razumevanje avtizma, prevzemanje primernih prilagoditev in širok spekter strategij, ki temeljijo na že obstoječih veščinah in interesih vsakega posameznika.

 

Pristop TEACCH se lahko uporablja od zgodnjega otroštva do pozne odrasle dobe in ne glede na izobraževalni program.

 

Pri TEACCH® Autism Program so razvili koncept KULTURA AVTIZMA kot način razmišljanja o značilnih vzorcih mišljenja in vedenja, ki ga opažamo pri posameznikih z MAS.

 

KULTURA AVTIZMA

 • Relativno močno področje in preferenca do procesiranja vizualnih informacij (v primerjavi s težavami pri slušnem procesiranju, še posebej jezika)

 • Povečana pozornost na podrobnosti in hkratne težave z razumevanjem pomena kako te podrobnosti tvorijo širšo sliko

 • Težave z združevanjem idej

 • Težave z organizacijo idej, materialov, aktivnosti

 • Težave s pozornostjo (nekateri posamezniki imajo zelo odkrenljivo pozornost, drugi imajo težave s preusmerjanjem pozornosti pri prehodih

 • Težave s konceptom čas, vključno s prehitrim ali prepočasnim premikanjem in težavami pri prepoznavanju začetka, sredine in konca aktivnosti

 • Težave na področju komunikacije, ki se razlikujejo glede na razvojni nivo, a vedno vključujejo primanjkljaje pri socialni rabi jezika (pragmatiki)

 • Težnja po rutinah, ki lahko rezultira v težavah s posploševanjem aktivnosti, ki se nekoliko razlikujejo od začetne učne situacije in z neprijetnim občutkom, zmedenostjo in razdraženostjo pri prekinitvah rutine

 • Močni interesi za ukvarjanje s priljubljenimi aktivnostmi, ki jih s težavo prekinejo

 • Težave s procesiranjem senzornih informacij

 

 

Razvili so pristop strukturiranega poučevanja:

 • Razumevanje kulture avtizma

 • Razvijanje individualiziranega načrta, katerega center je oseba z MAS in njegova družina, za vsakega posameznika in manj uporaba kurikuluma

 • Strukturiranje fizičnega okolja

 • Uporaba vizualne podpore, da naredimo dnevno zaporedje aktivnosti predvidljivo in razumljivo

 • Uporaba vizualne podpore, da naredimo razumljive posamezne naloge, aktivnosti, ..

 

 

 

www.teacch.com

 

 

bottom of page