top of page

Uporaba sodobne tehnologije pri učenju otrok z MAS

Gemma White (CCC-SLP) je izkušena govorno-jezikovna patologinja z obširnimi izkušnjami pri delu s posamezniki in z družinami iz New Yorka.

Najprej je študirala v Veliki Britanji, kjer je končala študij govorno-jezikovne terapije (Speech Language Therapy), nato pa študij nadaljevala na Univerzi v Severnem Teksasu v ZDA, s fokusom na Applied Behaviour Analysis. Opravila je tudi šolanje na University College London, kjer se je v svoji dizertaciji osredotočila na vizualne procesivne spretnostni otrok z avtizmom in disleksijo.

Ga. White je usposobljena za delo z osebami z motnjami avtističnega spektra (MAS), motnjami senzorne integracije, apraksijo ter govorno-jezikovnimi motnjami. Usposobljena je tudi za metode nadomestne in alternativne komunikacije in v učni tehnologiji.

Pred več kot 20 leti je pričela delati z otroki z MAS v integracijskem programu za mladostnike po modelu TEACCH. Pred 11 leti se je preselila v ZDA, kjer je delala v The McCarton Center for Children with Developmental Disabilities.  Trenutno ima v New Yorku zasebno prakso, kjer so velik del njenih pacientov osebe z MAS.

 

Gemma je svoje klinične izkušnje delila za podjetje Apple kot gostujoči govornik za posebne teme. Tudi mi smo se lahko prepričali o njenem visokem strokovnem znanju na področju izobraževalnih tehnologij.

 

Ga. White je vodila mnoge izobraževalne tečaje za govorno-jezikovne patologe in imela prezentacije za multidisciplinarno občinstvo na ATIA - internacionalna konferenca o tehnologiji pri izobraževanju oseb s posebnimi potrebami.

KJE? Grad Fužine, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana

 

KDAJ? 6. in 7. 11. 2017

 

PRIMERNO ZA: starše oseb z motnjami avtističnega spektra (MAS)  in

                              strokovne delavce, ki imajo v obravnavi osebe z MAS (ne glede na raven funkcioniranja in starost)

Predavala bo ugledna strokovnjakinja - govorno-jezikovna terapevtka, ki pri svojem delu z osebami z avtizmom intenzivno uporablja sodobno tehnologijo, s katero pri svojih pacientih dosega velike uspehe.

VSEBINA PREDAVANJA Z DELAVNICO

V začetku predavanja se bo predavateljica osredotočila na jezikovno razvoj pri otrocih z avizmom: povzela znake motenj avtističnega spektra (MAS) glede na različne stopnje jezikovnega razvoja.

Naslovila bo različne vidike neverbalnega vedenja, socialne komunikacije in jezikovnih spretnosti v smislu podajanja ocene za razvoj smiselne terapevtske intervencije.

 

Glavni fokus predavanja bo uporaba najnovejše dostopne tehnologije za intervencije, ki temeljijo na dokazih (EVIDENCE BASED PRACTICE). Razložila bo pomen in uporabo iPad aplikacij pri delu z otroki z MAS za razvijanje jezika ter pozitnivh vedenj. Predstavljene aplikacije se lahko uporablja za učenje otrok ne glede na jezik, ki je v rabi v otrokovem okolju.

Natančneje bo razložila specifično rabo video modelinga pri učenju otrok z MAS.

V okviru delavnice, ki bo potekala v torek, 7.11. boste slušatelji (starši, vzgojitelji, učitelji in terapevti) prinesli svoje videoposnetke ali opise otrok, na podlagi katerih boste skupaj s predavateljico razvili možne rešitve. V kolikor slušatelji te opcije ne bi izkoristili, bo predavateljica opravila analizo svojih videoposnetkov.

Predavanje in delavnica bosta izvedena v angleškem jeziku in bosta simultano tolmačena v slovenščino

 

URNIK

ponedeljek, 6.11.2017

8:00 - 8:50                  registracija

9:00 - 10:00                Motnje avtističnega spektra: od ocene stanja do terapije skozi spekter

10:00 - 10.15              odmor

10:15 - 12:00              iPad™ aplikacije za osebe z MAS (uporaba v učnem procesu, pri učenju komunikacije, ...)

12:00 - 13:30              odmor za kosilo

13:30 - 14:30              Intervencija za otroke z motnjami avtističnega spektra, ki temelji na video modelingu (Video based interventions)

14:30 - 15:30              Avtizem in telepraksa - kam iti, ko ni nikogar tukaj

15:30 - 16:00              odmor

16:00 - 17.30              Klinična delavnica: Spoznavanje iPad™ aplikacij za otroke z avtizmom

torek, 7.11.2017

8:00 - 8:50                registracija

9:00 - 12:00              Priprava video podpore za posameznike z avtizmom: za vaše učence/vaše otroke

                                     Analiza vaših videoposnetkov ali opisov otrok - skupaj bomo razvijali rešitve za različne težave, s katerimi se soočate.

Predavateljica si pridržuje pravico do spremembe urnika.

CENA

  • Zgodnja prijava (s plačilom do 13.10.2017) = 140 EUR

  • Redna cena (od 11.10.2017 do zapolnitve mest oz. s plačilom do 3.11.2017) = 180 EUR

  • plačilo po izvedbi seminarja (po 3.11.2017) = 200 EUR

  • Udeležba zgolj na predavanju - 160 EUR (ni možno koristiti ugodnosti zgodnje prijave ali drugih popustov, razen popusta 9+1),
    udeležba zgolj na delavnici zaenkrat ni možna.

  • Cena za starše in študente = 140 EUR

Pridržujemo si pravico do spremembe cen ter plačilnih pogojev.

Popust za izobraževalne inštitucije in skupinske prijave:

  • od 4 prijave= 10% popusta

  • 9+1 = za vsakih 9 prijavljenih udeležencev iz iste organizacije, deseti prisostvuje brezplačno

         Popusti se izključujejo.


Cena zajema udeležbo na predavanju ter delavnici, gradivo in osvežitev (voda, rogljiček).

Možnost pridobitve 0,5 točke za napredovanje v nazive za strokovne delavce v šolstvu (obisk predavanja in delavnice).

ODJAVA in druga določila

Odjava od seminarja je možna do 2 tedna pred izvedbo (vrnemo vplačani denar, razen 40 EUR manipulativnih stroškov). Po tem roku odjava od seminarja in s tem vračilo kotizacije ni več mogoče.

Možno pa je, da namesto vas na seminar pošljete drugo osebo, o čemer nas obvestite vsaj 24 ur pred izvedbo seminarja. S prijavo na seminar se strinjate s temi pogoji.

V primeru, da seminar ne bi bil izveden zaradi krivde organizatorja, vam vrnemo celoten vplačan znesek.

Klikni puščico za prijavo:

 

 

             

bottom of page