top of page

Sistem komunikacije z izmenjavo slik - PECS

(Picture Exchange Communication system)

Kaj je PECS?


PECS (Pictures Exchange Communication System) je metoda, ki jo je razvil dr. Andrew Bondy za majhne otroke z avtizmom ali drugimi socialno - komunikacijskimi težavami. Pri tej metodi gre za to, da otrok izroči želeno ikono - slikico (in s tem odgovori) svojemu "komunikacijskemu partnerju". Učenje se začne s preprosto izmenjavo in vodi do oblikovanja zahtevnejših stavkov.

Metoda se izvaja v 6 stopnjah.

Metoda PECS temelji na dveh različnih učnih tipih: strukturiranem in nestrukturiranem.

S pomočjo metode ABA (Applied Behaviour Analysis) nam PECS omogoča osnovo za izgradnjo pozitvnega okolja za razvoj otroka z motnjami avtističnega spektra in drugimi razvojnimi motnjami.

Strukturirani elementi so osredotočeni na funkcionalne aktivnosti in komunikacijo, na obravnavo vedenja in na izboljšanje otrokovih močnih „strani“. Prav to omogoča pozitivno osnovo za nadaljnje učenje.

Nestrukturirani elmenti metode PECS pa so: oblika učnih lekcij, strategije vzpodbud, strategije za odpravljanje napak in generalizacija. Vse to pa tudi vzpodbuja otroka k sprejemanju odločitev.

Včasih je bojazen staršev v začetku poučevanja s PECS-om, da otrok zaradi spremenjenega sredstva komunikacije (namesto govora – slike) ne bi razvil govora.

 

Raziskave so pokazale, da je ta bojazen odveč. Kar 2/3 otrok, ki aktivno uporabljajo PECS več kot leto in pol, ob tem razvijejo tudi govor.

 

Zakaj je PECS učinkovitejši kot drugi načini ?

Trening govora, znakovnega jezika, in sistem kazanja slik, vse to je visoko pogojeno z različnimi spretnostmi, ki jih je potrebno usvojiti pred uvedbo poučevanja sistema (posebno še očesni kontakt in posnemanje). Otroci s tipičnim razvojem se naučijo vsako od teh spretnosti, delno tudi zato, ker so povezane s socialnimi nagradami. K tem socialnim nagradam prištevamo zadovoljstvo ob kontaktu z drugimi, veselje drugih, pohvalo in podobno. Majhni otroci z avtizmom pa niso zelo odzivni na te vrste okrepiteljev in zato je nujno, da sistem poučevanja zajema ne-socialne okrepitelje (Bondy, 1988). Npr, otroku z avtizmom lahko zato, ker je učitelja gledal v oči, damo bombon (to je ne-socialni ali materialni okrepitelj). Tak pristop nas lahko privede do običajnega očesnega kontakta, vendar tak očesni kontakt nima istih posledic in je zato njegova funkcija drugačna. Hkrati pa take vrste poučevanja otrok ne naučijo začeti socialnega kontakta, temveč so osredotočeni na to, kako naj se otrok odzove na socialni pristop učitelja in drugih odraslih. Največja prednost PECS-a  je v tem, da že na samem začetku poučujemo komunikacijo in hkrati ni motorično zahteven in natančen.

 

Komu je namenjen?

PECS sta leta 1985 razvila dva avtorja Lori Frost in Andrew Bondy. Sistem je nastal predvsem kot odziv na težavo, kako učinkovito uporabiti različne programe poučevanja komunikacije pri majhnih otrocih z avtizmom. PECS so izvorno razvili za rabo s predšolskimi otroki s MAS (motnjo avtističnega spektra) in drugimi motnjami socialne komunikacije, ki niso imeli nobenega funkcionalnega ali socialno sprejetega govora. Večina otrok sploh ni govorila, ali pa so govorili le v smislu 'samo-stimulacije', govorili so le takrat, ko jih je nekdo spodbujal, ali pa so imeli ogromno eholaličnih fraz (kar naprej so ponavljali ene in iste fraze). Več let kasneje so avtorji ugotovili, da so mnogi otroci, poleg otrok s MAS, imeli težave pri učenju govora. Zdaj učijo PECS-a poleg številnih otrok, tudi odrasle z različnimi diagnozami in z različno ravnjo učljivosti. PECS so do zdaj  poučevali na tisoče otrok po celem svetu, v krogu družine ali izobraževalnih ustanov. Otroci se s pomočjo PECS-a najprej naučijo pristopiti in dati sliko želenega predmeta komunikacijskemu partnerju, v zameno za želeni predmet. S tem dejanjem se otroci naučijo začeti komunikacijsko dejanje za nek konkreten izid v socialnem kontekstu.

 

Nakup PECS pripomočkov v Sloveniji:

Senzorika Varga
Mario Varga s.p.
Šolska ulica 40
5250 Solkan

http://www.pecs-metoda.si/pecs-izdelki.html

 

Povezave:

http://www.pecs.com/

 

 

Kliknite na povezave za več informacij:

bottom of page