top of page

Okvir dela SPELL

Posebej želimo poudariti, da SPELL ni metoda dela temveč okvir, kako delati z osebo z MAS.

SPELL okvir je razvil National Autistic Society in se uporablja v vseh šolah ter službah v Veliki Britaniji, ki se ukvarjajo z avtizmom.  SPELL predstavlja strukturo in načine obravnave tako v izobraževanju kot tudi sicer v vsakdanjem življenju in prinaša uspehe pri poučevanju in kvaliteto življenja posameznikov z motnjami avtističnega spektra.

 

Okvir SPELL

Structure (struktura)

Na področju avtizma je že dolgo znano, da je struktura za osebe z avtizmom izjemno pomembna. S pomočjo strukture je svet zanje bolj predvidljiv, dosegljiv in varnejši. Struktura pripomore k samostojnosti in razvoju fleksibilnosti.

 

Positive (pozitivni pristopi in pričakovanja)

Pomembno je, da imamo visoka vendar realna pričakovanja, osnovana na dobri diagnozi. Na ta način lahko določimo posameznikova močna področja in individualne potrebe, nivo funkcioniranja ter ocean potrebne podpore. S pomočjo razvijanja močnih področij, interesov in sposobnosti vzpodbujati samopodobo posameznika.

S pomočjo strukture ter pozitivnega ponavljanja lahko zmanjšajo stopnjo anksioznosti, se naučijo biti tolerantni, sprejmejo nove izkušnje in razvijejo nove spretnosti.

 

Empathy  (empatija)

Svet moramo gledati s stališča otroka ali odraslega z motnjo avtističnega spektra. Začeti moramo s pozicije ali perspektive posameznika ter raziskovati kako vidijo in doživljajo svet, kaj jih motivira ali zanima, česa se bojijo, s čim so preokupirani ali je zanje kako drugače moteče.

 

Low arousal (nizko vzburjanje)

Pristopi in okolje mora biti mirno in urejeno, tako da zmanjšuje strahove in povečuje koncentracijo. Naj bo čim manj motečih dražljajev. Nekateri potrebujejo več časa za predelavo informacij, še posebej slušnih. Imajo dodatne senzorne težave.

Učenci največ pridobijo v okoljih, kjer lahko zmanjšamo in nadzorujemo senzorne ali druge stimulacije. 

 

Links (povezave)

Povezava med različnimi elementi posameznikovega življenja ali terapevtskega programa prispeva k nujni doslednosti. Odprte povezave med starši in učitelji ali drugimi strokovnjaki prispeva k celostni obravnavi učenca. Na posameznike z avtizmom, njihove starše in zagovornike moramo gledati kot na partnerje v terapevtskem odnosu.

 

 

 

Kliknite na povezave za več informacij:

bottom of page