top of page

TEACCH - strukturirano poučevanje

Primarni cilj TEACCH programa je priprava ljudi z avtizmom na bolj efektivno življenje in delo doma, v šoli in širši skupnosti. Poseben poudarek je na pomoči ljudem z avtizmom in njihovim družinam pri vsakodnevnem življenju z omejevanjem za avtizem značilnih vedenj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEACCH - Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped CHildren je pomemben model za obravnavo, izobraževanje in raziskav na področju motenj avtističnega spektra (MAS).

Je okvir dela, filozofija, ki ga je v zgodnjih 70. letih razvil Eric Schopler in sicer ne glede na starostno skupino in raven funkcioniranja ljudi z MAS.

 

Danes je program TEACCH nacionalni model obravnave oseb z MAS in njihovih družin v Severni Karolini in širše po ZDA. Divizija TEACCH združuje 9 regionalnih centrov v katerih sodelujejo strokovnjaki iz vsega sveta. Tam poteka razvoj diagnostike, obravnave ljudi z MAS po individualiziranih programih, izobraževanja, učenje socialnih veščin, poklicno usposabljanje oseb z avtizmom ter konzultiranje in izobraževanje staršev.

Prav tako je pomembna naloga Divizije TEACCH raziskovalna ter založniška dejavnost.

 

Stališče TEACCH programa je osredotočeno na osebo z MAS in razvoj individualnega programa na osnovi posameznikovih veščin, interesov in potreb.

 

Prednost pristopa je obravnava vsakega posameznika posebej, razumevanje avtizma, prevzemanje primernih prilagoditev in širok spekter strategij, ki temeljijo na že obstoječih veščinah in interesih vsakega posameznika.

 

Pristop TEACCH se lahko uporablja od zgodnjega otroštva do pozne odrasle dobe in ne glede na izobraževalni program.

 

Pri TEACCH® Autism Program so razvili koncept »KULTURA AVTIZMA«  kot način razmišljanja o značilnih vzorcih mišljenja in vedenja, ki ga opažamo pri posameznikih z MAS.

 

»KULTURA AVTIZMA«

 • Relativno močno področje in preferenca do procesiranja vizualnih informacij (v primerjavi s težavami pri slušnem procesiranju, še posebej jezika)

 • Povečana pozornost na podrobnosti in hkratne težave z razumevanjem pomena kako te podrobnosti tvorijo širšo sliko

 • Težave z združevanjem idej

 • Težave z organizacijo idej, materialov, aktivnosti

 • Težave s pozornostjo (nekateri posamezniki imajo zelo odkrenljivo pozornost, drugi imajo težave s preusmerjanjem pozornosti pri prehodih

 • Težave s konceptom čas, vključno s prehitrim ali prepočasnim premikanjem in težavami pri prepoznavanju začetka, sredine in konca aktivnosti

 • Težave na področju komunikacije, ki se razlikujejo glede na razvojni nivo, a vedno vključujejo primanjkljaje pri socialni rabi jezika (pragmatiki)

 • Težnja po rutinah, ki lahko rezultira v težavah s posploševanjem aktivnosti, ki se nekoliko razlikujejo od začetne učne situacije in z neprijetnim občutkom, zmedenostjo in razdraženostjo pri prekinitvah rutine

 • Močni interesi za ukvarjanje s priljubljenimi aktivnostmi, ki jih s težavo prekinejo

 • Težave s procesiranjem senzornih informacij

 

Razvili so pristop strukturiranega poučevanja:

 • Razumevanje kulture avtizma

 • Razvijanje individualiziranega načrta, katerega center je oseba z MAS in njegova družina, za vsakega posameznika in manj uporabakurikuluma

 • Strukturiranje fizičnega okolja

 • Uporaba vizualne podpore, da naredimo dnevno zaporedje aktivnosti predvidljivo in razumljivo

 • Uporaba vizualne podpore, da naredimo razumljive posamezne naloge, aktivnosti, ..

 

 

Povezave:

http://www.teacch.com/

 

 

 

Kliknite na povezave za več informacij:

bottom of page